accelerating innovation and growth

Det gäller att spela hela vägen, även om man har ledningen. Manifestet Play to Win startade som ett projekt för att flytta fram INTERSPORTs positioner ytterligare inför 2004. I det årslånga projektet ingick såväl nulägesanalyser som utveckling av nya affärsstrategier, varumärkesplattformar och kommunikationskoncept.