accelerating innovation and growth

När INTERSPORT International bestämde sig för att ta tillvara potentialen i de egna varumärkena krävdes en ny strategi för var och ett av de elva varumärkena. FutureLab utvecklade samtliga strategier utifrån deras specifika förhållanden, men mot ett gemensamt mål: Reinforcing Exclusive Brands.