accelerating innovation and growth

Thor Skandinavien AB:s produktkatalog består av såväl egna som externa varumärken samt används på olika vis i olika led. Därför utvecklade FutureLab ett flexibelt katalogkoncept där varumärkena kan kommuniceras både var för sig och tillsammans.