accelerating innovation and growth

Våra vänner i Borås Basket arrangerar varje år fantastiska resor över till basketens förlovade land, USA och NBA. Från början riktade man sig bara till fans och människor i klubbens direkta närhet, men numera har resorna blivit en angelägenhet för basketälskare över hela landet. FutureLab är med och agerar bollplank, utvecklar och producerar inbjudningar och informationsmaterial.