accelerating innovation and growth

Marknaden svänger, konkurrensen hårdnar – livet som golfbaneägare är inte alltid en dans på rosor. Sveriges nya helhetsleverantör inom märkning och profilering riktade sig specifikt till klubbarna och ställde frankt frågan; kan mer lönsamhet vara intressant? I verktygslådan fanns effektiva lösningar för reklam och skyltning vid greenen samt hjälp med marknadsföring. FutureLab utvecklade kampanjenheterna och mässkoncept – UniGraphics producerade.