accelerating innovation and growth

Svenska designundret Bolon har gått från att ha varit en exklusiv nischföreteelse till en globalt etablerad och erkänd leverantör av den nya generationens golv – golv som trots hög slitstyrka och lång hållbarhet ändå har utpräglad textil känsla. FutureLab har i nära samarbete med Bolons ledningsgrupp utvecklat erbjudandestruktur och affärsplattformar som ska ta företaget till nästa nivå. Mötesmodell: Workshops.