accelerating innovation and growth

Breakout Sessions är ett exklusivt forum med ett mycket begränsat antal platser. Det öppnar för interaktion och skapar möjlighet till diskussioner mellan talare och publik, med stort utbyte för båda parter som följd.

Ämnena är i vissa fall stora och breda men oftare mer nischade med smalare frågeställningar på agendan. Formatet ger publiken chansen att få bättre insikt i designprocessen bakom den produkt, tjänst eller det projekt som presenteras.