accelerating innovation and growth

Utifrån redan fastställd varumärkesplattform utvecklade FutureLab Proffices kommunikationsplattform. I utvecklingen tog vi fasta på Proffice intention att uppfattas och agera som ett modernt, personligt och kundorienterat bemanningsföretag, med den nordiska kopplingen grafiskt och visuellt märkbar.