accelerating innovation and growth

FutureDesignDays är ett årligt återkommande event arrangerat av FutureLab. Här skapas en internationell mötesplats för desom vill upptäcka och utveckla möjligheterna och betydelsen av design samt inspireras av världens mest intressanta kreatörer.