accelerating innovation and growth

Processen med att hitta fram till de kärnvärden, den vision, det kundlöfte och den kommunikationsplattform som särskiljer Pedab från andra skedde i tätt samarbete med Pedabs ledning. Med kundlöftet “Finds your next business” fick Pedab ett kundlöfte och drivkraft alla kunde ställa upp på internt.