accelerating innovation and growth

Whites ambition var att stärka sitt varumärke för att tydliggöra sin position. En stor del i detta arbete föll på att utvärdera “arkitekturbegreppet”, samt att tydliggöra sitt omfattande och något komplexa erbjudande genom en ny erbjudandestruktur. FutureLab har lång erfarenhet av liknande uppdrag och har utvecklat en modell för att effektivisera kommunikationen såväl internt som externt. Själva arbetet genomfördes med nyckelpersoner på White under våren 2008. Mötes- och utvecklingsmodell: workshops.