accelerating innovation and growth

I nära samarbete med arrangören Rockparty utvecklade FutureLab strategier för att ge en redan framgångsrik Hultsfredsfestival mer handlingsutrymme i en tuff marknad.

Arbetet resulterade i en varumärkes- och kommunikationsplattform, samt ett profilprogram för att ge festivalen ett mer enhetligt uttryck. I arbetet ingick också modeller för att utveckla organisationen, effektivera verksamheten (t ex Backstage Business) och utöka nätverket av partners. FutureLab utvecklade även plattformar och grafisk profil för en rad andra verksamheter inom bolaget Rockparty, bl a Rookie och Popkollo.