accelerating innovation and growth

Vi har haft samarbetat med en rad storföretag genom åren. Svenska, nordiska och internationella. B2B och B2C. Och vad har vi lärt oss? Jo, att “speciella marknader” är högst sällsynta och att det går alldeles utmärkt att enas om gemensamma riktlinjer och budskap – så länge det görs på rätt sätt. När vill du få inspel om effektiva metoder just för din verksamhet?

Se verksamheten i ett annat ljus

Även framgångsrika företag och organisationer behöver ibland lyfta blicken och se sig själva i ett annat ljus. FutureLab Reality Check är ett höghastighetsformat på fyra timmar tillsammans med ledningsgrupp där vi utsätter varumärke och affärsidé för energigivande genomlysning och kommer med konkreta rekommendentioner vid mötets slut.

FutureLab Reality Check kan bokas specifikt för ämneskategorin “Harmonisering av varumärkesarbete”, men flera andra affärsutvecklande kategorier finns att välja mellan.

Vi kan hjälpa dig att snabbt nå nya målgrupper.
Boka ett Reality Check-möte redan idag! >>>

FutureLab Best practise: Harmonisering av varumärkesarbete

Pragmatiskt lagd? Här har vi samlat några av våra bästa erfarenheter i att harmonisera varumärke och kommunikation i form av skarpa, verkliga uppdrag. Som du säkert noterar varierar uppdragen i omfång, typ av företag och specifika branschförutsättningar. Bättre och effektivare affärer efter utveckling är dock den gemensamma, röda tråden för samtliga case.

Best practise 1: Kinnarps

Utveckling och implementering av ett globalt varumärkeslöfte

FutureLab och ledningsgruppen på Kinnarps har i ett nära samarbete skapat ett starkt, globalt varumärkeslöfte och en tydlig erbjudandestruktur för hela Kinnarpsgruppen rörande allt från sortimentsuppbyggnad till varumärkeshantering. I utvecklingsarbetet har även en rad olika workshops tillsammans med Kinnarps nordiska och europeiska dotterbolag genomförts.

Systematik för lokal marknadsföring

Kinnarps Toolbox är ett mångsidigt verktyg för att göra det enklare för återförsäljare och dotterbolag inom Kinnarps att skapa effektiv lokal marknadsföring. Verktyget innehåller bl a mallar för annonsering, DM, inbjudningar och utställningsmaterial.

Inför 2010 valde Kinnarps att uppdatera Toolbox med nya mallar, bilder och texter – systematiserade och skräddarsydda enligt åtta relevanta ämnen, från affärsområden som vård och omsorg, till service, miljö och varumärken. FutureLab utvecklade och producerade.

Samma presentation på alla marknader

En viktig del i Kinnarps arbete med att integrera varumärket till ett, tydligt varumärke varhelst man agerar i världen, är självklart att operera med en gemensam företagspresentation för alla marknader. Med erfarenhet från utvecklingen av Kinnarps varumärkes- och   kommunikationsplattformar samt delaktiga i de senaste årens strategiarbete, utvecklade FutureLab den företagspresentation som nu används på alla marknader.

Piloter för internationell marknad

En viktig del i Kinnarps internationella integration av varumärket är att arbeta med samma kommunikationsenheter på alla marknader. Enheter som utgår från samma plattformar och kommunicerar samma budskap, erbjudanden och löften oavsett marknad.

De första piloterna var Officekatalogen 2007 där löftet “Better at work” presenterades för första gången samt tillhörande material- och tillbehörskataloger. FutureLab utvecklade och producerade alla enheter.

En grafisk profil för 35 länder

För att en grafisk profil ska accepteras och fungera på 35 olika marknader och nästan lika många språk, gäller det att den är väl genomarbetad. Det gjorde FutureLab med Kinnarps profil. Arbetet innebar möjliggörande av språkbyten samt andra mer eller mindre komplexa, lokala anpassningar.

Plattformar för internationell integration

I Kinnarps arbete med integration och samordning av varumärket på 35 marknader, är vikten av gemensam varumärkes- och kommunikationsplattform stor. FutureLab utvecklade såväl plattformarna som visionen och kommunikationskonceptet “Better at work”.

Vidare utvecklade FutureLab varumärkesplattformar för övriga varumärken i koncernen – Materia, Klaessons och Skandiform.

Best practise 2: INTERSPORT International

Reinforcing exlusive brands

Projektet Reinforcing Exclusive Brands 2004-2008 är INTERSPORT Internationals övergripande strategi för det internationella arbetet med sina egna varumärken. Strategin är utvecklad i nära samarbete med FutureLab som också tagit fram dokumentstruktur och presentationsform.

11 viljor 1 mål

När INTERSPORT International bestämde sig för att ta tillvara potentialen i de egna varumärkena krävdes en ny strategi för var och ett av de elva varumärkena. FutureLab utvecklade samtliga strategier utifrån deras specifika förhållanden, men mot ett gemensamt mål: Reinforcing Exclusive Brands.

Varumärkesmobilsering i stor skala

Arbetet med Reinforcing Exclusive Brands har varit mycket omfattande; från inledande analysarbete och interna implementeringsprojekt till slutförandet i form av profilmanualer, PowerPoints och varumärkesfilmer. FutureLab utvecklade och producerade i nära samarbete med INTERSPORT International samt externa reklam- och webbyråer.

Best practise 3: CINNS

Realiserar samhällsmål och politik till hållbara affärer

Cleantech Inn Sweden främjar och driver på den hållbara utvecklingen genom att fokusera på cleantech-innovationer i tidiga skeden hos företag med tillväxtpotential. CINNS är ett nationellt projekt som ägs av Innovationsbron och finansieras av Vinnova, Tillväxtverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. CINNS drivs operativt av Teknopol, ett bolag med 15 års erfarenhet av systematisk affärsutveckling av teknikinnovationer.

Strategisk spindel i nätverketFutureLab utvecklade erbjudandestruktur och affärsplattformar för CINNS, vars önskemål var att förtydliga det komplexa projektets roll på marknaden. Utvecklingsarbetet skedde i hög hastighet och utfördes i form av korta arbetsmöten tillsammans med CINNS övriga kommunikationspartners – webbyrån Britny samt miljö- och hållbarhetskonsulten Martin Sjöberg från Talande Miljö. FutureLab verkar som övergripande strategisk samordnare i projektet.

Best practise 4: COOP

Mitt nya Coop

Coop Nordens första gemensamma kampanj markerade prisfördelarna med det nordiska samarbetet. FutureLab utvecklade en strategi för kampanjen och kommunikationskonceptet “Mitt nya Coop”. Konceptet anpassades för samtliga marknader och media

Best practise 5: European Spallation Source

Plattformar för världsledande europeiskt centrum

ESS är en stor och komplex organisation som samverkar med såväl Lunds stad, näringslivet i hela Öresundsregionen och aktörer från hela världen. FutureLab utvecklade erbjudandestruktur och affärsplattformar i syfte att klargöra och förtydliga det enorma projektet för alla inblandade; internt som externt.

Mer intressanta och närliggande case hittar du under BUSINESS och BRAND