accelerating innovation and growth

Hur många byråer har en flygplats på kundlistan – vi bara undrar? Nåväl, samarbetet Lycksele Flygplats och FutureLab emellan är spännande av många olika anledningar. Traditionellt sett sysslar en flygplats med att transportera gods och människor, men nu är Lycksele Flygplats inte riktigt som andra flygplatser. Man har ambitioner att samverka över kommungränserna och stärka en hel region genom att visa världen vad Lappland har att erbjuda. FutureLab bidrar med all vår samlade kompetens om destinationsmarknadsföring och samarbetsprojekt.