accelerating innovation and growth

Att likt Proffice agera som marknadens specialister, ska givetvis också avspegla sig i bolagets årsredovisning. I nära samarbete med Proffices ledning utvecklade och producerade FutureLab deras första årsredovisning helt genomsyrad av specialiststrategin.