accelerating innovation and growth

United Spaces är ett nytänkande koncept för kontorshotell, en unik nätverksarena som kombinerar arbete, möten och affärer med utbildning och inspiration. Kärnan i konceptet är ett nytt sätt att se på arbete och arbetsplatser – och en kultur som bygger på öppenhet, mångfald och kreativ frihet. I samarbete med United Spaces ledning utvecklade FutureLab plattformar för affär, varumärke, kommunikation och design; i princip ett ramverk för allt ifrån medlemserbjudanden till utformandet av inredningselement. Arbetsmetod: Workshop/scenarioutveckling.