accelerating innovation and growth

GeoEnergi System är en ny uppstickare på energimarknaden och erbjuder värme och kyla till drastiskt minskade kostnader. Spekulanter är byggnader över 40 000m2 eller andra större objekt, t.ex. hela stadsdelar. Systemet drivs på förnyelsebar el från sol, vind och vågkraft.

När den inledande kontraktstiden är över blir anläggningen köparens som då i princip blir självförsörjande. Tekniken är beprövad (geoenergi), men aldrig förr i sådan stor skala. FutureLab är strategisk partner och har bl a utvecklat varumärkesplattform, logotyp, profil- och säljmaterial.