accelerating innovation and growth

FutureLab utvecklade ett kommunikationskoncept där fokusflytten från skador och ohälsa (det problemtyngda) till lust och arbetsglädje (det affärsmöjliga) tydligt manifesterades. Lösningen blev Elmia Arbetsmiljö: Work 08 – Allt för en bra arbetsdag.

I kommunikationskonceptet ingick säljbroschyr, säljpresentation och annonser.