accelerating innovation and growth

Elmia Arbetsmiljö: Work är Nordens ledande fackmässa för arbetslivsfrågor med tonvikt på personligt skydd, säkerhet, hälsa och ledarskap. Hösten 2009 gjordes intervjuer med några av Sveriges mest progressiva företag inom fältet arbetsmiljö och utkomsten av dessa enkäter blev sedan grunden i en säljoffensiv riktad mot såväl gamla som nya potentiella utställare. I det av FutureLab utvecklade säljmaterialet ingick mallar för annonser och e-postutskick.