accelerating innovation and growth

Kinnarps internationella höstkampanj placerade mottagaren i olika typiska ledarroller; fotbollscoach, dirigent, regissör och instruktör, i syfte att dramatisera kontorslivet och påvisa fördelarna med Kinnarps inredning. FutureLab utvecklade och producerade.