accelerating innovation and growth

För att behålla positionen som marknadsledare utvecklade FutureLab nya varumärkes- och kommunikationsplattformar som särskiljer Crescent och Monark. Dels från varandra, dels mot konkurrenterna. Arbetet mynnade ut i nya kommunikationskoncept för Crescent och Monark.