accelerating innovation and growth

Inledningsvis förädlade FutureLab de värden som fanns inbyggda i den internationella Caparol-plattformen. FutureLab utvecklade därefter ett kundlöfte för den svenska marknaden – “Målarens bästa vän”. Målet var att på kort tid skapa kännedom och genom det ta en utpräglad specialistposition.

Efter att ha etablerat nya butiker över hela landet i en rasande fart sjösattes slutligen lanseringskampanjen “Välkommen till proffsens värld” under våren 2008 med det nya kundlöftet som avsändare. FutureLab producerade ramverk och malldokument, Caparol la sista handen inhouse.