accelerating innovation and growth

Whites styrka och framgång ligger i balansen och spänningsfältet mellan kollektivet och individen, mellan varumärket och den enskilda arkitekten. Det låg till grund för vår utveckling av Whites kommunikationsplattform.

Lika viktigt att ta fasta på var vikten av att presentera White som innovativt och kreativt utan att tappa dimensionen av lång erfarenhet, kompetens och kostnadseffektivitet.