accelerating innovation and growth

FutureLab var rådgivande partner och medarrangör när Sundbybergs Stad bjöd in till Näringslivsmiddag 2009, ett seminarium där stadens utveckling och samverkan mellan kommun och näringsliv i framtiden avhandlades. FutureLabs arbete innefattade bl a övergripande strukturering, planering av scenprogram och utställningsidé. FutureLab producerade även inbjudan.