accelerating innovation and growth

FutureLabs idé om att kommunicera Rapids samlade kompetens som ett nätverk – Rapidnet – har fått stor genomslagskraft både internt och externt. Rapidnet fungerar såväl på nätet som i tryckt form och som positionerande idé.