accelerating innovation and growth

Att byta logotyp är en känslig fråga. Därför tog vi med färg och visst formspråk från Pedabs gamla logotyp, när vi skapade den nya. För att visa att Pedab verkligen flyttat fram positionerna skapade vi ett kundlöfte vilken även fungerar som en intern, strategisk drivkraft.