accelerating innovation and growth

Som strategisk rådgivare har FutureLab utvecklat varumärkes- och kommunikationsplattformar för det nya varumärket Almedahls. En stor del av arbetet har handlat om att positionera det nya varumärket – såväl internt som externt. För FutureLabs del innebar det intern implementering av varumärke och säljverktyg samt utveckling av news- och magasinskoncept, som lanserades framgångsrikt på Heimtexmässan i januari 2007.