accelerating innovation and growth

Elmia Arbetsmiljö arrangeras vartannat år och är en etablerad, välrenommerad och välbesökt fackmässa. Elmia ansåg emellertid att det var hög tid att stärka mässan och dess format inför framtiden, då såväl omvärld som målgrupper har förändrats (och står inför ännu större förändringar).

En stor del av utmaningen låg i att omdefiniera begreppet “arbetsmiljö”. FutureLab utvecklade varumärkesplattform, kommunikationsplattform och kommunikationskoncept.