accelerating innovation and growth
Kinnarps levererar Office performance

Kinnarps levererar Office performance

Kinnarps internationella höstkampanj placerade mottagaren i olika typiska ledarroller; fotbollscoach, dirigent, regissör och instruktör, i syfte att dramatisera kontorslivet och påvisa fördelarna med Kinnarps inredning. FutureLab utvecklade och producerade.
Get to know Centiro

Get to know Centiro

Centiro är ett av Sveriges snabbast växande företag med en ständigt expanderande kundportfölj, där bl a ledande varumärken såsom SKF, TNT Express, Skanska, Lantmännen, Sony-Ericsson och Nobel Biocare ingår. Med tre gasellutmärkelser och två utnämningar till...
Unik forskning i profilkoncentrat

Unik forskning i profilkoncentrat

Utmaningen var att skapa samma aura av världsledande teknik och forskning i elementära kommunikationsverktyg som brevpapper, visitkort och presentationsmallar. The Mission Accomplished nöjer vi oss med att konstatera. FutureLab utvecklade och producerade.
Säljande årsredovisningar

Säljande årsredovisningar

Idag är det allt viktigare att säga samma sak oavsett om man talar med återförsäljare, kunder, slutkunder, investorer eller andra intressenter: Varumärket är ett och odelbart. För Kinnarps, som inte är börsnoterade, är årsredovisningen dessutom ett viktigt säljverktyg...
Enkät som underlag för varumärkesutveckling

Enkät som underlag för varumärkesutveckling

I Pedabs process att uppgradera sin affärsidé och varumärkesposition, utvecklade vi en intern och extern enkät med frågor om kundfördelar, mervärden och strategival. Analysen av enkätsvaren låg till grund för det fortsatta varumärkesarbetet. Enkäten var även ett...
Ny logotyp med starkt kundlöfte

Ny logotyp med starkt kundlöfte

Att byta logotyp är en känslig fråga. Därför tog vi med färg och visst formspråk från Pedabs gamla logotyp, när vi skapade den nya. För att visa att Pedab verkligen flyttat fram positionerna skapade vi ett kundlöfte vilken även fungerar som en intern, strategisk...