accelerating innovation and growth

Som den starka mångfald av kreatörer som White är, och med det stora samhällsengagemang som yrket kräver, kände vi att White behövde mer än att bara visa bilder på sin arkitektur.

Tillsammans skapade vi ett koncept där arkitekturen blir en del av människors liv och samhällets roll. En webbplats om berättar något och där Whites medarbetare såväl som kunder och andra besökare, får skriva av sig och ge uttryck för sina åsikter.