accelerating innovation and growth

Vi har jobbat med mängder av framgångsrika klienter genom åren. Internationella jättar. Nischföretag. B2B och B2C. Och vad har vi lärt oss?
Jo, att kampanjer inåt ofta genererar mer drag i verksamheten än extern marknadsföring. Vi brukar kalla den resan “från varumärke till varamärke” – när alla i organisationen blir en del i säljprocessen. När vill du ta första steget?

Se verksamheten i ett annat ljus

Även framgångsrika företag och organisationer behöver ibland lyfta blicken och se sig själva i ett annat ljus. FutureLab Reality Check är ett höghastighetsformat på fyra timmar tillsammans med ledningsgrupp där vi utsätter varumärke och affärsidé för energigivande genomlysning och kommer med konkreta rekommendentioner vid mötets slut.

FutureLab Reality Check kan bokas specifikt för ämneskategorin “Effektivare implementering”, men flera andra affärsutvecklande kategorier finns att välja mellan.

Vi kan hjälpa dig att snabbt nå nya målgrupper.
Boka ett Reality Check-möte redan idag! >>>

FutureLab Best practise: Effektivare implementering

Pragmatiskt lagd? Här har vi samlat några av våra bästa erfarenheter i att implementera enkelt och lustfyllt i form av skarpa, verkliga uppdrag. Som du säkert noterar varierar uppdragen i omfång, typ av företag och specifika branschförutsättningar. Bättre och effektivare affärer efter utveckling är dock den gemensamma, röda tråden för samtliga case.

Best practise 1: Almedahls

The difference between

När svenska Almedahls och finska Domicet gick samman gällde det att visa marknad och kunder om vad som var i görningen. Ett av verktygen, som används både på mässor och som utskick, är DnA Report. Det återkommande magasinet visar på ett inspirerande vis alla fördelar med samgåendet.

FutureLab skapade, producerade och skrev DnA Report. Till magasinet utvecklades också det “nya” företagets kommunikationskoncept – The difference between.

Ny position på marknaden

Som strategisk rådgivare har FutureLab utvecklat varumärkes- och kommunikationsplattformar för det nya varumärket Almedahls. En stor del av arbetet har handlat om att positionera det nya varumärket – såväl internt som externt.

För FutureLabs del innebar det intern implementering av varumärke och säljverktyg samt utveckling av news- och magasinskoncept, som lanserades framgångsrikt på Heimtexmässan i januari 2007.

Best practise 2: INTERSPORT Sverige

Inside information

FutureLab utvecklade ett verktyg för intern information med personaltidningen Inside. Idag är Inside ett gemensamt forum för alla i INTERSPORT-kedjan som dimper ner i brevlådan fyra gånger om året.

1-0 i halvlek

Det gäller att spela hela vägen, även om man har ledningen. Manifestet Play to Win startade som ett projekt för att flytta fram INTERSPORTs positioner ytterligare inför 2004. I det årslånga projektet ingick såväl nulägesanalyser som utveckling av nya affärsstrategier, varumärkesplattformar och kommunikationskoncept.

Best practise 3: PEDAB

Från koncept till genomförd kick-off

För att Pedabs kick-off verkligen skulle bli ett startskott för det nya Pedab, planerade vi kick-offen minutiöst noggrant – inga döda stunder, idel överraskningar och allt kopplat till den nya varumärkesplattformen och det nya kundlöftet. Inspiration från kända talare, fester och musik med de bästa musikerna, fart och fläkt med båtar och strandhugg samt drivande workshops och presentationer, gav alla på Pedab en verklig kick-start. FutureLab var givetvis på plats på Marstrand och genomförde allt.

Intern implementering av varumärket

Efter att vi utvecklat Pedabs varumärkesplattform gav vi den ord och bild, för att kunna implementeras och arbetas med internt. Resultatet blev en varumärkespresentation samt en utökad version i form av en varumärkeshandbok. Vi skapade även det interna HR-konceptet People & Performance.

Best practise 4: OKQ8

Gå hela vägen

FutureLab utvecklade en etikpolicy åt OKQ8 som genom form och innehåll väcker nyfikenhet, provocerar samt skapar en grund för vidare diskussioner på alla nivåer i koncernen. Alla anställda, ca 5000, fick policyn.

Best practise 5: Sundbybergs stad

Näringslivsmiddag: Sundbyberg 2020

FutureLab var rådgivande partner och medarrangör när Sundbybergs Stad bjöd in till Näringslivsmiddag 2009, ett seminarium där stadens utveckling och samverkan mellan kommun och näringsliv i framtiden avhandlades. FutureLabs arbete innefattade bl a övergripande strukturering, planering av scenprogram och utställningsidé. FutureLab producerade även inbjudan.

Best practise 6: Kinnarps

Skalbart jätte-event

Kinnarps största produktlansering i koncernens historia, 4xMissions, föregicks av en väl genomarbetad intern implementering. En viktig del av implementeringen var de två stora interna event Kinnarps bjöd in alla drygt 1000 anställda till på bland annat Kinnarps Arena. Eventens innehåll och produktion, med talkshows, avtäckningar, dokumentation och filmproduktion i sann infotainmentanda, gjordes av FutureLab.

För att eventkonceptet skulle kunna genomföras med lokala anpassningar runtom i Europa ansvarade även FutureLab för hur det gjordes skalbart.

Utveckling och implementering av ett globalt varumärkeslöfte

FutureLab och ledningsgruppen på Kinnarps har i ett nära samarbete skapat ett starkt, globalt varumärkeslöfte och en tydlig erbjudandestruktur för hela Kinnarpsgruppen rörande allt från sortimentsuppbyggnad till varumärkeshantering. I utvecklingsarbetet har även en rad olika workshops tillsammans med Kinnarps nordiska och europeiska dotterbolag genomförts.

Mer intressanta och närliggande case hittar du under Case / Meetings >>>