accelerating innovation and growth

För att tydligt visa marknaden hur specialiserade man är, utvecklade och producerade FutureLab foldrar för respektive yrkesområde som Proffice arbetar inom. Foldrarna pekar i koncentrerad form på Proffices specialistkompetens och särskiljande fördelar gentemot konkurrenterna.