accelerating innovation and growth

Cleantech Inn Sweden främjar och driver på den hållbara utvecklingen genom att fokusera på cleantech-innovationer i tidiga skeden hos företag med tillväxtpotential. CINNS är ett nationellt projekt som ägs av Innovationsbron och finansieras av Vinnova, Tillväxtverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. CINNS drivs operativt av Teknopol, ett bolag med 15 års erfarenhet av systematisk affärsutveckling av teknikinnovationer.

Strategisk spindel i nätverketFutureLab utvecklade erbjudandestruktur och affärsplattformar för CINNS, vars önskemål var att förtydliga det komplexa projektets roll på marknaden. Utvecklingsarbetet skedde i hög hastighet och utfördes i form av korta arbetsmöten tillsammans med CINNS övriga kommunikationspartners – webbyrån Britny samt miljö- och hållbarhetskonsulten Martin Sjöberg från Talande Miljö. FutureLab verkar som övergripande strategisk samordnare i projektet.