accelerating innovation and growth

Projektet Reinforcing Exclusive Brands 2004-2008 är INTERSPORT Internationals övergripande strategi för det internationella arbetet med sina egna varumärken. Strategin är utvecklad i nära samarbete med FutureLab som också tagit fram dokumentstruktur och presentationsform.