accelerating innovation and growth

Idag är det allt viktigare att säga samma sak oavsett om man talar med återförsäljare, kunder, slutkunder, investorer eller andra intressenter: Varumärket är ett och odelbart. För Kinnarps, som inte är börsnoterade, är årsredovisningen dessutom ett viktigt säljverktyg i kontakten med kunderna. Detta var viktiga utgångspunkter när FutureLab utvecklade och producerade Kinnarps årsredovisningar 06/07 och 07/08.