accelerating innovation and growth

Det satsas för tok för lite på Sveriges vatten- och avloppsnät, ansåg landets VA-företag och vände sig till FutureLab för att skapa ett forum för att resa frågan. Lösningen blev “den underjordiska utmaningen”, ett manifest som lyfter fram fem viktiga utmaningar som VA-ledningsnätet står inför. FutureLab utvecklade och producerade ett enkelt och kostnadseffektivt första kommunikationsverktyg att använda under mässor, presskonferenser och andra informationsmöten.