accelerating innovation and growth
Från koncept till genomförd kick-off

Från koncept till genomförd kick-off

För att Pedabs kick-off verkligen skulle bli ett startskott för det nya Pedab, planerade vi kick-offen minutiöst noggrant – inga döda stunder, idel överraskningar och allt kopplat till den nya varumärkesplattformen och det nya kundlöftet. Inspiration från kända...
Lustfylld implementering

Lustfylld implementering

Genom event med mix av lättsamma och seriösa upplevelser skapades intern delaktighet för JUSTNUs nya affärsstrategi. FutureLab höll i allt från logi, mat och underhållning till butiksinvigning, seminarier och sponsorer.
Delaktighet som drivkraft

Delaktighet som drivkraft

Att repositionera ett varumärke handlar lika mycket om intern som extern implementering. Challenge är ett koncept där JUSTNU-kedjans butiker tävlar om vem som arbetar bäst med varumärkets värderingar i det dagliga arbetet.
Utvecklande utmaningar

Utvecklande utmaningar

Challengekonceptet är framtaget åt tryckerikedjan JUSTNU som en kompetenshöjande och utvecklande tävling mellan kedjans butiker. Resultatet redovisas under spännande, lärorika och roliga former vid företagets årliga kick-off.
Skalbart jätte-event

Skalbart jätte-event

Kinnarps största produktlansering i koncernens historia, 4xMissions, föregicks av en väl genomarbetad intern implementering. En viktig del av implementeringen var de två stora interna event Kinnarps bjöd in alla drygt 1000 anställda till på bland annat Kinnarps Arena....