accelerating innovation and growth
Succé i Kina

Succé i Kina

FutureLab skapade ett mässkoncept anpassat för den kinesiska marknaden till Shanghai International Stationery Expo, en av Kinas största mässor. Montern rönte stor uppmärksamhet och fick utmärkelsen “Best in show”.
Gå hela vägen

Gå hela vägen

FutureLab fick i uppdrag att marknadsföra Finland som konferensland i Sverige. Lösningen blev konceptet Meeting Finland där FutureLab tog fram material och verktyg samt skapade arbetsmetod och samverkansmodell för alla inblandade parter.
Progressiv mötesarena

Progressiv mötesarena

Det av FutureLab utvecklade framgångsrika mässkoncept från 2003, uppdaterades 2004 till en extraordinär upplevelse. Rätt utvalda och använda mässor är med progressiva lösningar oslagbara säljverktyg och varumärkesbyggare.
Mässan som mötesplats

Mässan som mötesplats

Mässor är relationsbyggande och varumärkespositionerande arenor. Därför utvecklade FutureLab ett visuellt starkt  mässkoncept för Finska Turistbyrån som bjuder in till alla former av möten.
Sambandscentral

Sambandscentral

I FutureLabs koncept Meeting Finland, vilket marknadsför Finland som konferensland, fick webben en central roll som gemensamt säljverktyg och informationsbank för kampanjens alla inblandade parter.