accelerating innovation and growth
Smidigt samgående

Smidigt samgående

Vid Rapids köp av företaget Rocafix deltog FutureLab i arbetet med att på ett strategiskt plan sammanföra de båda organisationerna. FutureLab deltog även i utfasningen av varumärket Rocafix och introduktionen av Rapid på den franska marknaden.
Ett enat White mot nya utmaningar

Ett enat White mot nya utmaningar

Whites ambition var att stärka sitt varumärke för att tydliggöra sin position. En stor del i detta arbete föll på att utvärdera “arkitekturbegreppet”, samt att tydliggöra sitt omfattande och något komplexa erbjudande genom en ny erbjudandestruktur....
Ett tydligare Hultsfred

Ett tydligare Hultsfred

I nära samarbete med arrangören Rockparty utvecklade FutureLab strategier för att ge en redan framgångsrik Hultsfredsfestival mer handlingsutrymme i en tuff marknad. Arbetet resulterade i en varumärkes- och kommunikationsplattform, samt ett profilprogram för att ge...
Ett tydligare Blick

Ett tydligare Blick

Hjälp oss att bli tydligare i vårt erbjudande och förenkla säljet, var briefen från ledningsgruppen. FutureLabs beprövade erbjudandestruktur, en metod som kortfattat bygger på att kategorisera och konceptualisera för att förenkla kommunikationen, gjorde jobbet....