accelerating innovation and growth
Unikt samarbete

Unikt samarbete

FutureLabs omvärldsanalys och designstudie låg till grund för utvecklingen av Duax design och kommunikation. Utvecklingen skedde i ett unikt samarbete mellan designer, teknisk utvecklare och FutureLab.
Koordinerad design – färgstory

Koordinerad design – färgstory

FutureLab deltar kontinuerligt i Rapids arbete med att ta fram nya produkter. I arbetet med deras nya metallsortiment har FutureLab tagit fram den koordinerade färgstory som sortimentets färgsättning bygger på.
Säljande design

Säljande design

Utifrån av FutureLab satt designplattform och utvecklad kommunikation – Scandinavian design – skapades konceptet ICE. Färgval och konceptnamn sattes efter designplattformen. ICE är idag en av Rapids bäst säljande produkter.
Hjälp dina kunder

Hjälp dina kunder

Förpackningen skall navigera kunden till rätt häftverktyg och tillhörande klammer. FutureLab har löst Rapids förpackningar genom tydlig sortimentsindelning, färgkoder samt informativ förpackningsdesign.