accelerating innovation and growth
Partnersajter för bättre kontroll och informationsstyrning

Partnersajter för bättre kontroll och informationsstyrning

FutureLab samverkar i allt fler uppdrag med andra byråer – ibland som övergripande projektansvarig, ibland som leverantör av specifik kompetens. Humblestorm Event & Kommunikation använde vår tekniska kunskap för att snabbt och smidigt kunna hjälpa sin kund...
Systematisering av inbjudan och bokning

Systematisering av inbjudan och bokning

FutureLab hjälpte Humblestorm Event & Kommunikation med enkla, men effektiva html-verktyg för hantering av inbjudningar till VMware Sveriges båda eventformat; VMware Forum 2011 och VMworld 2010 – självklart anpassat till samtliga nordiska språk.
Varumärkesbyggande scengrafik

Varumärkesbyggande scengrafik

FutureLab har lång erfarenhet av att skapa visuellt starka och inbjudande scenmiljöer – ofta med flera partners inblandade och där många företagsprofiler ska samsas utan att försvinna eller ta över det övergripande formspråket. Inför VMware Forum 2011 hjälpte...
Profilstark, navigerande webbdesign

Profilstark, navigerande webbdesign

Efter att vi i utvecklat varumärkesplattform och profil för det nya Pedab, färdigställde vi även vägledande skisser för webbens design. Enkelhet, användarvänlighet och flexibilitet var självklara ledord vid utvecklingen.
Mångfald av starka kreatörer

Mångfald av starka kreatörer

Whites styrka och framgång ligger i balansen och spänningsfältet mellan kollektivet och individen, mellan varumärket och den enskilda arkitekten. Det låg till grund för vår utveckling av Whites kommunikationsplattform. Lika viktigt att ta fasta på var vikten av att...