accelerating innovation and growth

FutureLab verkar både som strategisk rådgivare och “operativ coach” för UniGraphics och arrangerar återkommande workshops i syfte att synka marknad, sälj och produktion i allt från varumärkeshantering, bearbetning av nyckelkunder och effektivt kampanjarbete. FutureLab utvecklar och producerar även allt utbildningsmaterial.