accelerating innovation and growth

ESS är en stor och komplex organisation som samverkar med såväl Lunds stad, näringslivet i hela Öresundsregionen och aktörer från hela världen. FutureLab utvecklade erbjudandestruktur och affärsplattformar i syfte att klargöra och förtydliga det enorma projektet för alla inblandade; internt som externt.