accelerating innovation and growth

FutureLab och ledningsgruppen på Kinnarps har i ett nära samarbete skapat ett starkt, globalt varumärkeslöfte och en tydlig erbjudandestruktur för hela Kinnarpsgruppen rörande allt från sortimentsuppbyggnad till varumärkeshantering. I utvecklingsarbetet har även en rad olika workshops tillsammans med Kinnarps nordiska och europeiska dotterbolag genomförts.