accelerating innovation and growth

FutureLab har årligen producerat kataloger, annons- och skyltmaterial. Konceptet driver frågan om unga tjejers självständighet och sätt att uppfylla sina drömmar. Aktuella frågeställningar gestaltas i långt driven bild- och textkommunikation. Har vunnit unga tjejers hjärta, tillika marknadsandelar i Norden.