accelerating innovation and growth

Reinforcing Exclusive Brands, INTERSPORT Internationals övergripande strategi för det internationella arbetet med sina egna varumärken, fortskrider med FutureLab som rådgivande partner. Under 2008-10 har arbetet fokuserat på att förädla och konsolidera – och lägga ut kursen för framtiden.