accelerating innovation and growth

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa, med nästan obefintlig konkurrens i dagsläget, även om det ökade antalet nischmässor på sikt kan hota mässans dominans.

FutureLabs uppdrag var tacksamt – att vässa en redan vass verksamhet, främst för att ytterligare förtydliga erbjudandet och för att locka tyngre, internationella beslutsfattare. Lösningen “Visioner blir verklighet” åskådliggör Elmia Subcontractor som den som företräder underleverantörernas affärer. Den pekar på olika framgångsexempel där såväl utställare som besökare bekräftar hur viktig Elmia Subcontractor som promotor är och vilka fantastiska möjligheter som öppnar sig genom att medverka på mässan.