accelerating innovation and growth
Fallna från månen

Fallna från månen

En lätt anarkistisk typografi och lekfulla färgkontraster gav form åt höstens stora barnsatsning. En pjäs om vad barnen vill och de vuxna har lite svårt att se. FutureLab utvecklade och producerade kommunikationen. Superstudio fotograferade.
Gestaltande 3D

Gestaltande 3D

Vid skapandet av kommunikationsenheter till Jon Fosses pjäs Sonen, använde FutureLab avancerad 3D-teknik för att nå rätt konstnärligt och kommunicerande uttryck.
Bild och text

Bild och text

Borås Stadsteater axlade stadens revytradition med Boråsrevyn. Med ännu nyare ögon. FutureLab skapade allt marknadsföringsmaterial och medverkade dessutom som revyförfattare.
Med klös i

Med klös i

Att kommunicera till barn är balansgång på slak lina. Det får inte bli vuxet barnsligt. Till missikalen Katter skapade FutureLab ett färgstarkt uttryck på barnens villkor utan att exkludera daghemspersonal och lärare.
Målgruppsanpassat

Målgruppsanpassat

Nattbarn var en pjäs i Borås Stadsteaters satsning för barn. FutureLab producerade allt material kring pjäsen och gav Nattbarn ett modernt sagouttryck som stämde väl överens med pjäsens innehåll samt appellerade till målgruppen.
Ursäkta gamling

Ursäkta gamling

En pjäs som tar de gamla på allvar och vänder ut och in på vårt förhållande till ålderdomen. Samma perspektiv och ton går igen i affisch, programblad och vykort. Alla enheter är utvecklade och producerade av FutureLab. Foto av Superstudio.