accelerating innovation and growth
Uttrycker varumärkets idé

Uttrycker varumärkets idé

Till InsightLab, ett kunskapsföretag inom HR och ledarskap, skapade FutureLab en ny logotype och profil som uttrycker företagets kompetens och känsla av modern, progressiv institution.
Säljande segmentering

Säljande segmentering

Genom tydlig produktsegmentering samt formgivning av det skrivna ordet, gjordes InsightLabs djupa kunskap inom HR och ledarskap, mer attraktivt för målgrupperna.