accelerating innovation and growth

Utifrån av FutureLab satt design- och kommunikationsplattform, skapades en dynamisk webblösning och tillika en plattform för kampanjuppföljning. Fokus på kundnytta, såväl externt som internt: enkel orientering, högt nyhetsvärde och upplysande redaktionella inslag – allt administrationsbart av INTERSPORT. FutureLab uppdaterar månatligen.